6

stader i nätverket

45+

skapat företag

15000+

läckra grönsaker som odlas

1
2
3
1

att bättre utnyttja tom mark i staden

2

involvera medborgare och skapa kunskap

3

stödja en ny typ av entreprenörskap

Stadsbruk är ett nytt koncept för att skapa gröna jobb, hälsa och integration i staden med hjälp av odling.
Stadsbruk erbjuder Sveriges första inkubator för urbana odlingsföretag.

Nya webbsidan kommer strax

Lämna din epost om du vill veta nät den nya webbsidan är online

Kontakt

För att veta mer om Stadsbruk

Cyrille Gaubert
Stadsbruk projekt ledare
cyrille.gaubert@botildenborg.se
076-311 06 06

Odla i Malmö

Cyrille Gaubert
Stadsbruk projekt ledare
cyrille.gaubert@botildenborg.se
076-311 06 06

Odla i Göteborg

Martin Berg
Planeringsledare Göteborg
martin.berg@fastighet.goteborg.se
070-445 40 12‬