Stadsbruk – mitt i staden

Stadsbruk är en ny metod för att skapa kommersiell odling i staden och kan användas av kommuner och markägare som vill utveckla gröna arbetstillfällen och en attraktiv stad. Stadsbruk vänder sig också till alla stadsodlare som vill leva på odling i staden genom Europas enda inkubator för stadsodlare.

Stadsbruk nätverk

Första steget för kommuner och markägare att starta Stadsbruk är att ingå i det nationella nätverket Stadsbruk. Genom konferenser, utbildningar och rådgivning hjälper Stadsbruk er att lyckas med utveckling av en grön stad. Intresserad? Följ med som gäst på en nätverksträff utan kostnad!

Bli framgångsrik stadsbonde

Stadsbruk leder Europas första inkubator (företags-coachning) för odlingsföretag i staden. Ta del av framgångsrika affärsmodeller och utveckla ditt eget företag. Stadsbruks inkubator samlar 45 företag och finns i nuläget i Malmö, Göteborg och Växjö.

Vänskap och integration

En del av Stadsbruks mål är att genom odling bidra till integration och arbetstillfällen för alla. Stadsbruk har utvecklat metoder för lustfyllda möten mellan olika grupper i samhället. Odla Kompis är ett av koncepten som nu finns på flera platser i landet.

En del av Botildenborg

Stadsbruk är en metod utvecklad av Botildenborg i samarbete med bl.a. Malmö stad, Göteborg stad, Växjö kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp och White arkitekter. Botildenborg arbetar med sociala innovationer för ett hållbart samhälle. Kontakt oss gärna för mer information eller besök www.botildenborg.se.