Inslag om Stadsbruk i Aktuellt

Aktuellt Skarmbild

 

 

 

 

 

 

Den 23 augusti sände Aktuellt ett inslag om Stadsbruk. Se det genom att trycka på bilden ovan. Intervjuade är bland andra Sasha Faminoff, Earthculture Farm, Jonas Lindh, Kajodlingen och Kristina Santén, SLU.