Stadsbruksmarknad-2

Stadsbruk engagerar ett 30-tal odlare som producerar grönsaker och blommor. Vissa odlare har specialiserat sig på pioner, växtfärgning och humle. Genom att köpa grönsaker och produkter från Stadsbruk stödjer du vårt mål att skapa fler arbetstillfällen och utveckla en grön och attraktiv miljö.

Privatpersoner

Vill du handla av Stadsbruk som privatperson? Genom marknader på sommarhalvåret kan du köpa grönsaker och produkter. Stadsbruk ligger bakom marknad