Grön stad genom Stadsbruk

Stadsbruk hjälper kommuner och markägare att implementera ett nytt system för att kunna skapa kommersiell odling i staden. Genom att möjliggöra för nya entreprenörer skapas arbetstillfällen inom den gröna näringen. Dessutom bidrar de nya odlings-entreprenörerna till en grön, attraktiv stad som förstärker den biologiska mångfalden.

Stadsbruk – olika modeller

Stadsbruks metod finns anpassat för olika förutsättningar och marktyper inom staden.

Stadsbruk urban – odlingsmöjligheter på små ytor utan behov av odlingsbar mark. Exempel på Stadsbruk urban är Kajodlarna Gbg som driver framgångsrik stadsodling på kajen i Frihamnen i Göteborg.

Stadsbruk soil – odling anpassad till markytor över en hektar inom staden. Genom Stadsbruk soil kan ytor få liv och rörelse som skapar trygghet i området. Exempel på Stadsbruk soil är Rosengård i Malmö och Ekobacken i Växjö..

Stadsbruk countryside – ger metoder för att skapa småskalig produktion i stadsranden. Exempel är Bergums Mellangård i Angered.

Nätverk

Första steget som kommun eller markägare att starta Stadsbruk är att gå med i Stadsbruks nationella nätverk. Nätverket erbjuder två konferenser årligen och en gemensam kommunikationsplattform.

Städer i nätverket

Utbildning och Rådgivning

Genom Stadsbruk finns utbildningsprogram och rådgivning framtagna för uppstart av Stadsbruk. Utbildningarna inkluderar workshop, intern strategi för samarbete, studiebesök, modeller för rekrytering och kommunikation m.m.

Inkubator

Genom Stadsbruks inkubator ges möjligheter att skapa möjligheter för odlarna att etablera framgångsrika företag. Inkubatorsprogrammet startar vintertid och fokuserar på affärsmodeller, strategier för olika kund-målgrupper, affärsplan m.m. En god planering vintertid gör ökad möjlighet till vinst sommartid. Inkubatorsprogrammet innehåller både gemensamma workshops och individuell coachning.