Projekt ledning och nätverk kontakt

Cyrille Gaubert
Botildenborg
cyrille.gaubert@botildenborg.se
076 – 311 06 06

Kontakt person i nätverk städer


MALMÖ

Stefan Mattsson

Planeringsledare Göteborg

stefan.mattsson@malmo.se

070-946 71 25


ÄNGELHOLM

Maja Allberg

Projektledare för stadsodling Samhälle

maja.Allberg@engelholm.se

0431-46 89 66


GÖTEBORG

Martin Berg

Planeringsledare Göteborg

martin.berg@fastighet.goteborg.se

070-445 40 12


LUND

Janine Österman

Tekniska Förvaltningen

janine.osterman@lund.se

046-359 65 44

VÄXJÖ

Sofia Asplund

Kommunledningsförvaltningen

sofia.asplund@vaxjo.se

076-311 06 06


LANDSKRONA

Almir Hodzic

Avdelningschef Fritids- och kulturförvaltningen

almir.hodzic@landskrona.se

0418 47 35 22