Stadsbruk för odlare

Om Stadsbruk finns i din kommun kan du som odlare delta och utveckla ett framgångsrikt odlingsföretag. I vissa kommuner finns möjlighet att delta ett första år utan att starta företag medan i vissa kommuner måste du vara registrerad företagare från start. Oavsett är målet inom Stadsbruk att utveckla ett ekonomiskt hållbart företagande. Stadsbruk är alltså inte ett sätt att bedriva fritidsodling.

Inkubator

Stadsbruk ger möjlighet för Stadsbruks-odlare att utveckla sitt odlingsföretag genom Stadsbruk inkubator. I inkubatorn får odlare föreläsningar och workshop kring framgångsrika företagsmodeller inom odling samt individuell coachning.

I nuläget finns Stadsbruks inkubator i Malmö, Göteborg och Växjö. Kontakta Stadsbruk för anmälan!