Stadsbruk är ett nytt sätt för kommuner och markägare att bidra till entreprenörskap och en grön, attraktiv stad.

Genom att starta Stadsbruk kan en markägare ge förutsättningar till de som vill odla och leva på sitt företagande. För att göra företagen framgångsrika erbjuder Stadsbruk förutom nätverk och utbildningar till kommuner även en inkubator till de som vill odla. I Stadsbruks inkubator får odlare hjälp att utforma affärsmodeller och affärsplaner samt tips och råd kring odling i staden.

Bakgrund

Stadsbruk startade som ett projekt finansierat av statens innovationsmyndighet Vinnova 2011 under ledning av Botildenborg. De första testbäddarna anlades i Botildenborg, i Rosengård Malmö. Under åren har Stadsbruk etablerats i Malmö, Göteborg och Växjö. Idag utvecklas även Stadsbruk i Ängelholm, Lund och Landskrona.

Starta Stadsbruk!

Som kommun och markägare går det bra att delta i Stadsbruk! Första steget är att bli en del i Stadsbruks nationella nätverk.. Fram till 30 november 2018 Stadsbruk som ett projekt finansierat av Vinnova. Projektägare är det sociala företaget Xenofilia som står bakom idén bakom Stadsbruk. Projektparter är Malmö stad, Göteborg stad, Växjö kommun, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp, LRF och White Arkitekter.

I Stadsbruks nätverk ingår även Landskrona kommun, Ängelholms kommun och Lunds kommun.