Stadsbruk är ett nytt sätt att odla i staden. Stations innovationsmyndighet Vinnova har beviljat projektet 9,5 miljoner kronor för att skapa ett kommersiellt jordbruk i stadsmiljö.

OdlingNationellt samarbete med bas i Malmö
Projektet är utformat i samarbete mellan SLU Alnarp, Malmö stad och Xenofilia. Vinnova har tidigare beviljat projektet medel för en förstudie som gjordes 2013. I det större forsättningsprojekt som inleddes i maj 2014  är totalt 13 olika aktörer involverade bl.a kommunerna Växjö, Kristianstad och Göteborg.
– Vi behöver hitta nya konstruktiva lösningar för framtidens samhällsutmaningar. Stadsodling har fantastiska sociala effekter, vi vill nu öka upp skalan på stadsodlingen och testa nya grödor och odlingsmetoder, säger delprojektledare Anders Rasmusson på SLU Alnarp.

OdlareOdling pågår i Rosengård
I Malmö skapas testbäddar och odlingsytor där projektet under tre säsonger ska engagera odlare med målet att utveckla modeller för försäljning. Affärsutveckling sker i Xenofilias regi, som bl.a. skapat Kryddor från Rosengård.
– Vi kommer hjälpa odlare att hitta kunder till sina produkter, marknadsföra och skapa nya typer av ekonomiska modeller, säger Lena Friblick VD Xenofilia.
I Ögårdsparken i Rosengård och i Hyllie har odlare redan kommit igång med odlingen och flera platser i Malmö tas fram för att skapa fler odlingsytor.

solrosorArtikel i Sydsvenskan

Parter
Samtliga parter som ingår i projektet är: Malmö stad, SLU Alnarp, Xenofilia, Göteborg stad, Växjö kommun, Kristianstad kommun, Hushållningssällskapet, Livsmedelsakademin, Judiska förskolan i Malmö.