Månad: april 2021

Odlingens historia

Att odla går under samlingsnamnet jordbruk. Jordbruk är det man brukar kalla när människan nyttjar den natur och mark som finns omkring genom att bear

Läs mer