Författare: linn

Om odling

Att odla för att få fram vår egna föda är något mänskligheten har gjort i alla tider. Förr var det ett måste för att vi skulle få mat men sedan kom in

Läs mer

Odlingens historia

Att odla går under samlingsnamnet jordbruk. Jordbruk är det man brukar kalla när människan nyttjar den natur och mark som finns omkring genom att bear

Läs mer

Odlingens utveckling

Efter att vi gick från att vara jägare till bönder så utvecklades odlingen därefter. Omkring järnåldern, alltså för omkring 2000 år sedan så började v

Läs mer

Att sköta sin odling

Många har ambitionen om att deras odling ska vara lyckad på första försök och ger sedan upp när det visar sig att det krävs mer än se till att odlinge

Läs mer

Verktyg och redskap för odling

En annan sak som underlättar för din odling är att använda de verktyg och redskap som finns. Men eftersom att marknaden för odlingsredskap idag är sto

Läs mer

Fröer

Att så med fröer är ett bra sätt att odla både grönsaker, växter och blommor på. Fröer går att få tag på i fysiska butiker, men också i de som finns o

Läs mer

Växter

Förutom att du kan odla fram grönsaker, bär, kryddor och frukt kan du även odla dina egna växter att ha inomhus eller utomhus. I den här delen går vi

Läs mer