Kategori: Odling

Egenodling – En miljövänlig trend?

Att odla själv kan vara riktigt tillfredställande och det är nyttigare att äta grödor som inte kommer från den stora…

Läs mer

Odling i den lilla trädgården

Det är många som drömmer om att själva kunna odla en del av den mat man äter. Men steget till…

Läs mer

Att odla själv – en sundare livsstil!

Att odla själv har många fördelar då man slipper onödiga och giftiga besprutningsmedel, särskilt om man odlar ekologiskt. Det har…

Läs mer

Odling av blommor och växter

När man hör ordet odling eller odla, kanske man först och främst tänker på allt som är ätbart, men man…

Läs mer

Om odling

Att odla för att få fram vår egna föda är något mänskligheten har gjort i alla tider. Förr var det ett måste för att vi skulle få mat men sedan kom in

Läs mer

Odlingens historia

Att odla går under samlingsnamnet jordbruk. Jordbruk är det man brukar kalla när människan nyttjar den natur och mark som finns omkring genom att bear

Läs mer

Odlingens utveckling

Efter att vi gick från att vara jägare till bönder så utvecklades odlingen därefter. Omkring järnåldern, alltså för omkring 2000 år sedan så började v

Läs mer

Att sköta sin odling

Många har ambitionen om att deras odling ska vara lyckad på första försök och ger sedan upp när det visar sig att det krävs mer än se till att odlinge

Läs mer

Verktyg och redskap för odling

En annan sak som underlättar för din odling är att använda de verktyg och redskap som finns. Men eftersom att marknaden för odlingsredskap idag är sto

Läs mer