Odlingens historia

Att odla går under samlingsnamnet jordbruk. Jordbruk är det man brukar kalla när människan nyttjar den natur och mark som finns omkring genom att bearbeta markerna för att göra dem mer brukbara för att sedan producera livsmedel och råvaror. En del av det är odling.

Odlingens tidiga historia

Jordbrukets historia tar sin början för omkring 12 000 år sedan. Detta skedde vid ungefär samma tidpunkt runt om i världen. Man har hittat belägg som visar att man började med jordbruk både i Mellanöstern, Kina, Peru och I Mexiko ungefär samtidigt. Eftersom världen ser olika ut beroende på var vi befinner oss så kunde även odlingen se lite olika ut. Kring Mellanöstern och här i Europa blev vetet det som vi odlade mest och var viktigast. Medan i Amerika odlade man majs, bönor och potatis. I Asien blev riset det mest centrala inom odling. I takt med att odlingen började att komma kom även bytesmarknaden. Det var nu vi började resa mellan civilisationer för att byta till oss grödor, växter och frön för att sedan nyttja det på hemmaplan. En annan sak som odlingen är knuten till är den ökade befolkningen. Nu kunde fler äta sig mätta vilket gjorde att fler överlevde till vuxen ålder och kunde föröka sig. Med jordbruket behövde vi inte längre vara på resande fot för att hitta vår föda. Nu kunde vi odla vår föda på plats och mänskligheten kunde nu ha en fast bosättning vilket i sin tur bidrog till att vi utvecklade de allra första stadsstaterna.

I Mellanöstern någonstans mellan 10 000 och 5000 år före Kristus kom jordbruksrevolutionen. Man hade i ett område som sträckte sig mellan Grekland och Iran upptäckt att vildhavren var något man kunde skörda och äta. För att hålla djuren borta från säden odlade man i inhägnader.

I Kina så har jordbruket alltid spelat en stor och viktig roll. Än idag så arbetar ungefär 45% av befolkningen i Kina som jordbrukare.

Det skulle dock dröja fram till stenåldern som vi började att odla här i Sverige. Omkring för 6000 år sedan uppstod de allra första jordbruken i Sveriges södra delar. Denna kultur kallades för trattbägarkulturen och räknas som Skandinaviens tidigaste bönder eftersom vi tidigare hade varit jägare och fått vår föda genom jakt.

Att odla går under samlingsnamnet jordbruk. Jordbruk är det man brukar kalla när människan nyttjar den natur och mark som finns omkring genom att bear

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *