Odlingens utveckling

Efter att vi gick från att vara jägare till bönder så utvecklades odlingen därefter. Omkring järnåldern, alltså för omkring 2000 år sedan så började vi att odla fler grödor. Bland annat ärtor och kring år 200 efter Kristus började vi att odla spannmål. Med spannmålen började vi att baka bröd. Kring år 1000 tog sig rågen hit men odlades främst i de östa och södra delarna av Sverige.

En sak som var revolutionerande för odlingen var vattenkvarnen. Vattenkvarnen utvecklades kring år 1200 och nu behövde vi inte längre mala för hand vilket underlättade enormt för bönderna på medeltiden. Spannmål kunde nu malas ner bättre vilket bidrog till att vi kunde använda det mer i vår matlagning.

På 1700-talet började vi att odla havre och år 1724 kom något revolutionerande: potatisen. 1600 och 1700-talet hade varit en tid av missväxt och svält. Men potatisen kom och det underlättade för många eftersom att potatis både är billigt att odla och man får mycket skörd som kan räcka hela året. I slutet på 1700-talet växte jordbruksorgnanisationer fram vilket var en viktig del för jordbrukets utveckling. Det var också nu vi började att odla frukter och bär.

1800-talet förändrade en hel del. I början av seklet kom det flera maskiner som gjorde att jordbruket effektiviserades. Till exempel såmaskiner, järnplog samt skörd och slåttermaskiner.

Sedan på 1900-talet kom bland annat traktorn vilket ersatte hästar och oxar som man tidigare använt inom jordbruket. På 1950 och 1960-talet kom den gröna revolutionen vilket bland annat gav oss konstgödsel och flera nya sädesslag som producerade fler grödor än vad de gjort tidigare. I takt med tekningens utveckling har jordbruket fått maskiner som underlättar för odling.

Efter att vi gick från att vara jägare till bönder så utvecklades odlingen därefter. Omkring järnåldern, alltså för omkring 2000 år sedan så började v

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *